Yhdistys

Ilo toimia yhdessä

Sihteeriyhdistys – Sekreterarföreningen ry

Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry on voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys. Yhdistys on pitkäaikainen ja tunnettu toimija. Yhdistyksellä on hyvä maine ja hallintomme toimii vastuullisesti.

Yhdistyksemme tarkoituksena on sihteerien/assistenttien tehtävissä toimivien henkilöiden vuorovaikutuksen edistäminen sekä ammattipätevyyden ja -arvostuksen kohottaminen. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat ammatillisuus, aktiivisuus, vastuullisuus ja ilo toimia yhdessä. Tarjoamme jäsenillemme ainutlaatuisen ja houkuttelevan verkoston, josta on heille hyötyä ammatissaan.

Noin 1 000 jäsentämme muodostavat kymmenen alueellisesti toimivaa jaostoa ja valtakunnallisesti toimivan kollegaverkoston. Yhdistyksessä tutustut kollegoihin lähitienoolla ja koko maassa ja verkostosta saat hyötyä ja iloa sekä työssä että vapaa-aikana.

Sihteeriyhdistys on perustettu vuonna 1960. 

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mm. edullista ja laadukasta koulutusta, ajankohtaisia luentoja, tietoa ammatillisesta koulutustarjonnasta, koulutustukea osaamisen kehittämiseen, tutustumistilaisuuksia yrityksiin, koti- ja ulkomaan matkoja, jäsenetuja, ammatillisen verkoston, tietoa avoimista työpaikoista sekä 4 kertaa vuodessa ilmestyvän Secretarius-ammattilehden.

Yhdistyksen toiminnan mahdollistaa vapaaehtoiset ja vastikkeetta toimivat jäsenet eri luottamustehtävissä. Yhdistyksen yhdistyskoordinaattori on palkattu työntekijä ja kirjanpito on ulkoistettu.

Jäsenemme ovat aikaansaavia ja alansa kehitystä seuraavia sihteeri- ja assistenttityön ammattilaisia. He työskentelevät eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tehtävänimikkeet vaihtelevat, mutta toimenkuvissa on yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon sekä viestintä-, markkinointi-, koulutus- ja kehittämistehtäviä. Työhön sisältyy usein kokous-, tapahtuma- ja matkajärjestelyjä sekä liikelahja- ja ammattikirjahankintoja.

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen

Yhdistykseen liittymismaksu on 20 €. Vuosittainen jäsenmaksu on 85 €.

Liity jäseneksi

Lisätietoa jäsenyydestä

Jäsenten näkemyksiä yhdistyksestä

Yhdistyksestä kirjoitettua NMT-lehdessä, sivut 56 ja 57