Positiivinen elämänasenne edistää tunnetusti pitkää ikää.  Aina ei ole hyvä päivä ja haluan kuitenkin elää mummoksi asti, joten päätin eräänä ”ei niin hyvänä päivänä” lähteä etsimään tietoa positiivisuudesta. Halusin löytää työkaluja siihen, kuinka johtaa omaa mieltä kyynis-pessimistisestä positiivis-luottavaiseen mieleen. Lähtökohtana oli, että näennäispositiivisuus ei puhuttele. Se vie vain energiaa ja lakaisee ikäviä asioita maton alle. Pidän mutkattomasta ja rakentavasta tavasta katsoa maailmaa ja löysin positiivisen psykologian äärelle.

Positiivinen psykologia – pehmoiluako?

Positiivinen psykologia kuulostaa pehmoilulta, mutta se ei ole pakkopositiivisuutta korostava onnellisuustiede. Myönteisyyteen, hyvään elämään ja hyvinvointiin se toki kannustaa, mutta siihen liittyy monipuolisesti paljon muutakin. Se on psykologian tieteenala, joka tutkii sitä, mikä on hyvin, mikä toimii ja tuottaa tulosta. Se tarkastelee kukoistuksen mahdollisuuksia eli edistää ihmisessä jo olevaa hyvää. Se ei tutki sairautta, vaan sitä, kuinka voisi elää parempaa elämää niillä resursseilla mitä on. Lähtien nollatasosta, ei miinuspuolelta kuten yleensä. Edistäminen tapahtuu itsetuntemuksen sekä vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisen kautta. Omien vahvuuksien löytämiseen ja kukoistuksen lisäämiseen käytetään erilaisia viitekehyksiä ja malleja kuten Voimakehä tai Kukoistuksen kehys.

Positiiviseen psykologiaan kuuluu myös vastoinkäymisten ja epämiellyttävien tunteiden hyväksyntä sekä vastoinkäymisistä toipuminen eli resilienssi. Se rohkaisee, että voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten nopeasti pääsemme vaikeuksien jälkeen takaisin raiteille.

Vahvuuksien voima

Se, että teet työtä ja elät elämääsi vahvuuksiesi kautta, saa sinut luonnollisesti voimaan hyvin. Vahvuuksien kautta voit vahvistaa itsessäsi itsetuntoa, minä-pystyvyyttä, työn imua, työssä onnistumista, innostusta ja merkityksellisyyden kokemusta, hallita stressiä ja käsitellä haastavia tilanteita.

Testin mukaan minun vahvuuksiani ovat halu oppia, uteliaisuus, rehellisyys, rakkaus ja luovuus. Omasta yksityisestä elämästäni löydän helposti asioita, joissa olen käyttänyt vahvuuksiani ja siten edistänyt hyvää elämää. Niistä voisin mainita jatkuvan opiskelun, uusien asioiden tutkimisen ja vapaaehtoistyön. Ne tuovat elämääni hyvinvointia. Myös luottamus ja kiinnostus tulevaa kohtaan ovat minussa vahvana. Ne ovat usein kantaneet, kun on ollut muuten mieli matalalla.

Työelämässä olen päässyt tekemään asioita laaja-alaisesti. Olen saanut tarttua projekteihin, joista olen ollut luontaisesti kiinnostunut. Ne muistuvat mieleeni voimaannuttavina. Minulla on toki ollut myös toisenlaisia kokemuksia ja silloin olen voinut pahoin. Näin ajateltuna varsin simppeli juttu huomioida vahvuuksia työyhteisössä, mutta välillä niin kovin vaikeaa.

Tutkitusti tulevaisuudessa parhaiten menestyvät ne organisaatiot, jotka hyödyntävät ihmisten erilaisia vahvuuksia täysipainoisesti.

Minkälaisia kokemuksia sinulla on omien vahvuuksiesi hyödyntämisestä omassa elämässä tai työyhteisössäsi? Jos haluat tietää enemmän omista vahvuuksistasi tai ymmärtää toisen luonteen vahvuuksia, tee luonteen vahvuuksien testi ilmaiseksi täältä  https://www.viacharacter.org/

Kukoistava onnellinen elämä

Onnellisuudessa on mielenkiintoista, että se on 50 prosenttisesti geneettistä. Olosuhteet vaikuttavat onnellisuuden tasoon vain hieman ja isoon osaan voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Yksinkertaistettuna: elämässä on lähtökohtaisesti paljon niin sanottua runtua, mutta siitä selvitään!

Meissä jokaisessa on perusvire ja temperamentti, joka ohjaa käyttäytymistä ja suhtautumista asioihin. Oma onnellisuuteni piilee niissä hetkissä, joissa voin kokea merkityksellisyyttä, täyttymystä ja yhteyttä muihin. Niiden vaikutukset ovat pitkäkestoisempia ja siten niillä on syvempi tarkoitus. Sen sijaan lyhytkestoiset ilon ja onnen hetket menevät ja tulevat, eikä niiden tuottama onnellisuus ole pysyvää. Kannattaa siis panostaa pitkäkestoisempaan onneen!

Mitä hyötyä on positiivisesta psykologiasta?

Positiivisen psykologian oppeja voi hyödyntää kaikilla elämän osa-alueilla. Itse tykkään tarkastella sitä vahvuuksien ja voimavarojen kautta. On mielenkiintoista selvittää juuri ne minun vahvuuteni ja voimavarani, jotka kannattelevat ja joiden varaan voi tukeutua. Positiivisen psykologian kautta voin muistutella itselleni, mitä hyvää voin elämässäni vahvistaa ja mistä päästää irti.

Minulle on jäänyt mieleen yksi vuosien takainen keskustelu työkaverin kanssa. Olimme juuri olleet jonkinlaisessa persoonallisuustestissä (jonka nimeä en muista). Keskustelimme luonteiden erilaisuudesta ja muistan, kun työkaverini kertoi, miksi halusi testissä ilmentää itseään auringon kuvalla. ”Koska minä haluan, että kaikilla on kivaa ja hyvä olla.” Se oli vastaus kaikkeen siihen positiivisuuteen, ainaiseen hymyyn ja hersyvään nauruun, jota hän tuotti ympärilleen. Se ei ollut hänessä päälle liimattua, vaan hänen vahvuutensa.

Jos kiinnostuit positiivisesta psykologiasta, lisätietoa ja koulutustakin löytyy mukavasti. Kurkkaa näitä ja lue lisää:

https://www.joylla.com/

https://pilotshelsinki.com/

Väkevä elämä -podcast, Joni Jaakkola ja Paulina Piippo, Joylla: Positiivinen psykologia – faktat ja fiktiot/Spotify.

Rosa Nenonen: Merkityksellisen työn kaava, Gummerus kustannus Oy, 2020.

Positiivista psykologiaa ja johtamista on tutkinut Sanna Wenström Oulun ammattikorkeakoulusta. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902134751. Häneltä on juuri ilmestynyt myös kirja Positiivinen johtaminen, PS-Kustannus, 2020.

Kuvat: Pixapay ja oma arkisto.