Moni meistä ajautuu suorittamaan elämäänsä. Sattumien ja sopivasti eteen tulevien tilanteiden johdattamana elämä soljuu mukavasti eteenpäin, kunnes syystä tai toisesta tulee pysähdys. Huomaat kysyväsi itseltäsi, olenko minä sittenkään ollut elämäni ohjausnuorissa vai onko niitä käpistelleet muut ohjaavat voimat. Kuulostaako tutulta? Olisikin tarpeellista käydä itsensä kanssa säännöllinen merkityksellisyyskeskustelu, vaikka kerran vuodessa. Näin ohjakset pysyvät sinulla itselläsi ja fokus asioissa, jotka tuottavat merkitystä juuri sinulle.

Osallistuin taannoin verkkokurssille, jonka teemana oli merkityksellisyys. Kurssin etusivulla minut toivotti tervetulleeksi Sören Kierkegaardin viisaat sanat: ”Elämää eletään eteenpäin, mutta ymmärretään taaksepäin”. Johdatusta! Nuo sanat olivat puhutelleet minua jo vuosia aiemmin ja olin kirjannut ne jopa LinkedIn-profiilini kansikuvaan. Ajattelin, että tänne minun kuuluikin tulla.

Lähdin täyttämään kurssin työkirjaa. Työpöydälle lävähtivät työelämän lisäksi koko muu eletty elämä, tehdyt valinnat ja hyvät sekä huonot kokemukset. Aihealueina olivat positiivisesta psykologiastakin tutut teemat: oma tarina, autenttisuus, supervoimat, asenne, rohkeus. Kaiken pohjana arvot ja itsetuntemus. Työlästä ja silmiä avaavaa, raadollistakin.

Heti alussa oivalsin, että on laiskaa ajatella, että merkityksellisyyden pohtiminen olisi ylätason keittiöpsykologista haihatusta. Opin, että sille on erityinen paikka hyvinvoivan mielen majatalossa. Löysin itseni omilta juuriltani, lämpimistä muistoista, lapsuuteni maisemista, nuoruuteni levottomuudesta, penkomasta omia motiivejani ja valintojani myöhäisemmässä elämässä. Japanilaisessa kulttuurissa puhutaan Ikigaista, olemassaolon tarkoituksesta. Jos valintasi elämässä pohjaavat itsellesi merkityksellisille kestäville asioille, on sinulla Ikigain mukaan suurempi todennäköisyys elää pidemmin ja onnellisimmissa olosuhteissa. Hmmm.

Työn merkitys

Työ on iso osa elämää ja merkityksellisyys työssä on tärkeää. Tästä puhutaankin nyt isosti. Merkityksellisyyden kokemus työssä lisää onnellisuutta ja järjestyksessä se yleensä tulee heti tärkeiden ihmissuhteiden jälkeen. Merkityksellisyys työssä on sitä, että voin toteuttaa itseäni, tehdä työtä arvojeni pohjalta ja kokea arvostusta työyhteisössäni. Tunnen merkityksen, kun onnistun ja sisin täyttyy hyvästä olosta. Kun teen jopa hurmoksen vallassa itselleni tärkeää tehtävää tai tunnen syvää kiitollisuutta saadessani auttaa toista ihmistä.

Merkityksellisyyden etsiminen on usein läsnä haasteissa, pattitilanteissa ja elämän käännekohdissa. Silloin, kun etsimme uutta suuntaa, kaipaamme muutosta tai haluamme löytää elämämme tarkoituksen ja tavan toteuttaa sitä. Muutoksen ei tarvitse olla iso eikä peliliikkeen massiivinen, pienin askelin voi edetä.

Autenttisuus itsessäni

Mikä sitten on autenttista ainutlaatuista itseä? Ensisijaisesti autenttisuus lähtee itsemyötätunnosta. Siitä, että arvostan omaa ainutlaatuista itseäni enkä toteuta tai täytä jonkun toisen toiveita tai tavoitteita. Autenttisuuden pohdinnassa auttavat omien arvojen ja menneen elämän peilaus ja kysymykset kuten, mitkä asiat kiinnostivat ja innostivat nuorena? Mistä arvoni kumpuavat? Mitkä ovat voimat, jotka vievät minua eteenpäin? Mikä minua inspiroi? Mitkä ovat olleet elämäni huippuhetkiä ja miksi? Kun kaivaa tarpeeksi paljon ja syvälle, voi yllättyä. Sieltä löytyy sittenkin punainen lanka.

Omat TOP3 arvoni ovat auttaminen, kehittyminen ja vapaus. Olenko työssäni voinut toteuttaa omaa autenttista itseäni, arvojeni valossa? Väitän, että olen. Koko työurani on pohjautunut joko esimiehen tai työyhteisön muiden jäsenten auttamiseen. Tämä on korostunut ja konkretisoitunut erityisesti assistenttityössä, mutta myös nykyisessä viestintätehtävässä. Olen saanut kehittää itseäni työni kautta ja olen opiskellut ammattitutkinnot työni ohessa. Vapaus on ollut itsenäisyyttä ja toteutunut niin, että olen voinut muotoilla omaa toimenkuvaani omien kiinnostusteni ja vahvuuksieni mukaan, ja toimia tehtävissäni yrittäjämäisellä otteella. Kiitos siitä kuuluu viisaille esimiehilleni. Lisäksi toimiessani työn ohessa työkavereiden tsempparina, olen saanut auttaa heitä ja toteuttaa itseäni puhujana, sisäisenä valmentajana ja fasilitoijana siten, että olen voinut myös itse kehittyä ja tehdä toiminnasta omannäköistä ja -oloista.

Löydätkö sinä omat arvosi ja autenttisen itsesi nykyisestä työstäsi?

Omaa potentiaalia ja mahdollisuuksia voi hahmottaa kartoittamalla omia supervoimia eli taitoja ja vahvuuksia. Yksi työkalu on VIA-luonteenvahvuustesti, jonka löydät täältä. Lisäksi omat taidot voi listata ja samalla pohtia, kuinka taitopääoma on kasvanut eri työtehtävissä ja elämän aikana ylipäänsä.

Miten sinä voisit käyttää osaamistasi uudella innovatiivisella tavalla?

Rohkeus olla oma itsensä

Uskomukset ovat asioita, jotka rajoittavat ja estävät meitä tekemästä enemmän itselle merkityksellisiä asioita. Tyypillistä on ajatella, että ”en osaa”, ”en voi”, ”en kehtaa”, ”en ole riittävän hyvä”. Usein uskomuksilla on edellisen kaltainen kielteinen sävy ja niiden syntyminen on monen asian summa. Siihen ovat vaikuttaneet ympäröivät olosuhteet ja ihmiset, huono itsetuntemuskin. Ne ovat voineet vaikuttaa sisäiseen ääneesi niin, että uskot itsekin niihin etkä omiin mahdollisuuksiisi. Miten voisit muuttaa sisäistä ääntäsi niin, että voisit toimia enemmän potentiaalistasi käsin, uskomuksista irti päästäen? Usein ulkopuolinen apu esim. mentori tai luottohenkilön sparraus auttavat omien vahvuuksien tunnistamisessa. He osaavat ehdottaa asioita laatikon ulkopuolelta muutokseen rohkaisten.

Rohkeutta on mennä ja tehdä, vaikka pelottaisi eikä tietäisi tulevasta. Rohkeutta on ottaa edes pienen pieniä askelia kohti laajempaa ja itselle merkityksellisempää elämää. Rohkeutta on luottaa autenttiseen itseensä.

Mahdollisuus uuteen tarinaan

Toivon, että tämä pintaraapaisu herättelee sinua ajattelemaan merkityksellistä (työ)elämää, autenttista itseä ja omaa potentiaalia. Itse haluaisin olla vielä rohkeampi toteuttamaan autenttista itseäni. Eväitä ja paljon ajateltavaa sain käymästäni kurssista ja lohdullista on se, että aina on mahdollisuus muuttaa omaa tarinaa.

Kirjallisuutta:
Rosa Nenonen: Merkityksellisen työn kaava – Toteuta itseäsi, muuta maailmaa.
Héctor García (Kirai) , Francesc Miralles: Ikigai, Pitkän ja onnellisen elämän salaisuus japanilaisittain.

Kuvat: oma arkisto, Pixapay