Multitalentti, moniosaaja, monipuolisen työkokemuksen omaava, ei minkään syväosaaja, jokapaikanhöylä. Näistä määritelmistä voi tunnistaa itsessä tai toisessa generalistin. Jos generalisti erikoistuu, puhutaan neo-generalistista. Generalistin vahvuus on laaja-alaisessa osaamisessa ja kokonaisvaltaisessa näkemyksessä. Henkilökohtaisesti voin allekirjoittaa, että sitä osaamista kertyy rutkasti muun muassa sihteeri-assistentin työssä.

Kun törmäsin itse ensimmäisen kerran sanaan generalisti, pysähdyin välittömästi selvittämään mistä on kyse. Se kuulosti heti jotenkin tutulta ja siltä, että tästä voisi olla minulle hyötyä. Kun tein generalisti-testin, tuntemukseni vain vahvistui ja syy tietynlaisiin ammatti-identiteettiin liittyviin ajatuksiin kirkastui. Ymmärsin, että olen generalisti ja viestintää tekevänä neo-generalisti ja sellaisenaan arvokas ja osaava.

Toimistoammattilaisen osaamiseen liittyy paljon piilo-osaamista

Uskon, että varsinkin toimistoammattilaisten ammattikunnasta löytyy paljon generalisteja.  Osalla ammatissa toimiminen on toki koulutukseen kiinteästi liittyvää työtä, mutta ei läheskään kaikilla eikä varsinkaan tänä päivänä. Koulutustaustat, entiset työkokemukset ja nykyiset tehtävät ja tittelit ovat monenkirjavia. Tähän liittyy myös ammattikunnan erityispiirre. Toimistoammattilaisista ja sihteeri-assistenteista on moneen ja heidän osaamiseensa liittyy paljon piilo-osaamista.

Oma ammatillinen tähänastinen generalistimatkani on sisältänyt isoja organisaatioita, eri toimialoja ja niissä eri tehtäviä.  Olen tehnyt huolitsijan, projektisihteerin, myyntisihteerin, tehtaanjohtajan sihteerin, johdon assistentin ja toimitusjohtajan sihteerin töitä ennen nykyistä viestintäpäällikön tehtävääni. Työtehtäväni ovat sisältäneet lähes aina myös muuta kuin assistenttitehtävään liittyvää tekemistä kuten viestintää, työyhteisön hyvinvointiin tai uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyviä vastuita. Olen tradenomi, Ylempi AMK eli koulutukseni on vahvasti liike-elämään ja kauppaan liittyvä. Olen opiskellut työn ohessa lähes aina, myös humanistisia aineita avoimessa yliopistossa. Syy kaupalliseen koulutukseen lienee se, että olen yrittäjäperheestä.

Nuorena minua kiinnostivat useat asiat kuten viestintä, sosiologia, kulttuuri, historia ja psykologia. Yrittäjyyskin on kiinnostanut aina. Haaveeni kansainvälisestä työstä ulkomailla tai kulttuuriantropologisista tutkimuksista vieraissa kulttuureissa murenivat vuosien varrella, sillä löysin merkitystä eteeni sattuneista muista opinto- ja työmahdollisuuksista. Oman urapolkuni kiemurtelua on johdattanut luontainen vaihtelunhaluni ja uteliaisuuteeni uusia asioita kohtaan, välillä sattuma, onni ja upeat ihmiset.

Eniten kiinnostaa kaikki

Koska generalisti on utelias, kiinnostunut useista eri asioista eikä helposti löydä ns. omaa juttua, ohjaa uralla etenemistä ja työtehtävien vaihtumista usein sattuma. Kuten oma esimerkkinikin todistaa, nuoruudessa valittu polku on vienyt tielle, jolle ei koskaan pitänyt lähteäkään. Minusta ei siis koskaan pitänyt tulla sihteeriä! Generalistin elämässä ja uralla eteenpäin meneminen ei siis välttämättä ole määrätietoista tai johdonmukaista, vaan tilanteesta ja työpaikasta toiseen tiettyjen olosuhteiden määrittelemää. Kyse ei kuitenkaan ole ajelehtimisesta, vaan uteliaisuudesta ja avoimesta suhtautumisesta uusiin tilanteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamisen tunnistaminen

Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on generalisteilla usein haastavaa. Osaamisen tunnistaminen on erityisen tärkeää esimerkiksi työnhaussa, mutta toki muutenkin. Tunnistamisessa auttaa vahva itsetuntemus sekä omien supervoimien, kehittämiskohteiden, tavoitteiden ja motivaatioiden ymmärtäminen ja palautteen saaminen ja sen hyödyntäminen. Omaa osaamista pohtiessa on hyvä kirjata asiat saman tien ylös ja hyödyntää havaintoja myöhemmin työhakemuksissa ja muissa tärkeissä ammatillisissa tilanteissa.

Tunnistamisessa voi käyttää apuna erilaisia testejä, joita löytyy ilmaiseksikin netistä, tai kirjallisuutta ja verkkokursseja, joista yksi hyvä on Jenni Janakan Röyhkeyskoulu-kokonaisuuteen liittyvät sisällöt. Osaamisen tunnistaminen on toimistoammattilaisille siinäkin mielessä tärkeää, koska osaamiseen liittyy monipuolisen kokemuksen vuoksi paljon jo edellä mainittua piilo-osaamista. Jos et kerro, ei kukaan hoksaa edes kysyä!

Huijarisyndrooma on ajatusvääristymä, jossa henkilö kokee ettei osaa mitään.

Osaamisen tunnistamiseen tai sen puuttumiseen liittyy myös käsite huijarisyndroomasta. Huijarisyndroomallahan tarkoitetaan ajatusvääristymää, jossa henkilö jostain syystä kokee, ettei osaa mitään eikä usko, vaikka joku sanoisi aivan päinvastaista. Siihen voi sortua kuka tahansa, mutta luulen, että se on generalisteilla yleisempää. Koska osaaminen on enemmän laaja-alaista ja monipuolista kuin syvää, henkilö vähättelee kartuttamaansa asiantuntijuutta ja työkokemusta. Huijarisyndroomaan liittyy myös perfektionismi, suorituskeskeisyys ja tunnollisuus. Jos tunnistat kärsiväsi huijarisyndroomasta, on paikallaan juttelu oman esimiehen, luottohenkilön tai ammattilaisen kanssa, jotta asiasta voidaan jäsennellysti keskustella. Siitä pääsee kyllä eroon tai ainakin sitä voi merkittävästi vähentää.

Generalistit ovat hyviä johtajia

Hyvän johtajan ominaisuuksista puhutaan paljon. Tutkimusten mukaan hyvä johtaja ja esimies on usein introvertti tai ambivertti ja omaa työkokemusta eri rooleista eri organisaatiotasoilta. Nämä ominaisuudet liittyvät vahvasti uteliaisuuteen ja kykyyn aktiivisesti kuunnella toista ihmistä sekä eri työtehtävissä käytännön tekemiseen liittyviin haasteisiin ja sitä kautta erilaisuuden ymmärtämiseen. Eli hyvä johtaja on hyvä ihmisten johtaja. Ratkaisukeskeisyys ja aloitekykyisyys ovat niin ikään johtajan hyviä ominaisuuksia.

Nämä ovat yleistyksiä, mutta sopivat hyvin generalistin profiiliin ja ominaisuuksiin. Yhden kapean alan asiantuntijalla ei yksinkertaisesti voi olla laaja-alaista ja kokonaisuuksia hahmottavaa käsitystä ja ymmärrystä yrityksessä olevista eri tehtävistä ja siinä työskentelevien ihmisten erilaisuudesta ja johtamispalvelun tarpeista.

Ole ylpeänä generalisti

Enää ei tarvitse kärsiä ns. asiantuntijavajeesta, sillä generalistin osaamista tarvitaan tulevaisuuden työelämässä entistä enemmän. Jos tunnistat itsessäsi generalistin, miltä kuulostavat tulevaisuuden työelämätaidot ja ominaisuudet kuten vuorovaikutus, viestintä, empatiakyky, tunneäly, uteliaisuus, uudistuminen, kiinnostus kehittymiseen ja teknologiaan ja laaja ymmärrys ja kyky yhdistellä asioita. Aivan, tutuilta! Generalisti on myös laaja-alaisuudessaan joustava, sillä monet taidoista istuvat mihin tahansa organisaatioon tai toimialaan.

Rinta rottingilla kohti uusia seikkailuja

Generalistina olet vahvoilla työmarkkinoilla, varsinkin jos olet neo-generalisti eli erikoistunut johonkin tiettyyn asiaan kuten rekrytointiin tai myyntiin. Kannattaa miettiä omia vahvuuksia ja osa-alueita, joilla osaaminen on muita osa-alueita syvempää, muotoilla osaaminen myyvään muotoon ja mennä rinta rottingilla kohti uusia seikkailuja!

Kiinnostuitko?

Testaa, oletko generalisti vai spesialisti vai neo-generalisti Tutustu myös Youtubessa Julia Kaukisen podcast-sarjaan Generalisti sparraa generalistia 

Kuvat: Pixabay ja oma arkisto.