Useimmat meistä ovat jäseniä jossain ryhmässä. Työssä, itsenäisessäkin, olemme usein jäseniä tiimissä, osastossa, kehitysryhmässä. Tai osallistumme vapaa-ajalla harrastusryhmään, lasten harrastusten tukiryhmään tai vapaaehtoistyöhön.

Ryhmässä toimimista on tutkittu paljon. Onkin mielenkiintoista miettiä, tunnistaako itsensä esimerkiksi alla olevista kuvauksista, ja voiko omaa toimintaansa kehittää niin, että ryhmän on entistä helpompi toimia. Alla olevat roolit perustuvat kirjaan Ryhmästä enemmän, Kaukkila & Lehtonen, 2007.

Ryhmän yhteistyötä helpottavia rooleja 

Ryhmän toimintaa helpottavat esimerkiksi Rohkaisija, joka arvostaa muiden mielipiteitä ja antaa tunnustusta sekä Mukaansa vetäjä, joka kannustaa muita osallistumaan asian käsittelyyn. Tarkkailija puolestaan painottaa tasa-puolisuutta ja sääntöjen noudattamista, kun taas Tunteiden ilmaisija tarkkailee ilmapiiriä ja rohkaisee tunteiden ilmaisuun. Myös Sovittelijalle löytyy usein rooli kompromissien ehdottajana, ja Jännityksen laukaisijaa tarvitaan rauhoittamaan tilanteita esimerkiksi huumorilla. Tunnistatko näistä itsesi?

Ryhmän tehtävän suorittamista edistäviä rooleja 

Jotta ryhmä saavuttaa tavoitteensa, tarvitaan Aloitteentekijä, joka esittää uusia ideoita, käsittelytapoja ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Perusteluja ja lisätietoja käsiteltävään asiaan tuo Tietojenetsijä, samalla kun Täsmentäjä tarkentaa, selvittelee ongelmien syitä ja ratkaisujen seurauksia. Kriitikkoa tarvitaan pohtimaan ehdotusten hyviä ja huonoja puolia ja myös ohjaamaan muita niiden ääreen. Järjestelijä huolehtii siitä, että käytännön järjestelyt toimivat ja muistiinpanot syntyvät. Tavoitteista muistuttaja pitää ryhmän oikealla tiellä Tehokkuudesta huolehtijan seuratessa, että ryhmä seuraa sopimaansa prosessia ja aikataulua. Osaatko tarvittaessa tarttua näihin rooleihin?

Millainen on hyvin toimiva ryhmä?

Jotta ryhmä saavuttaisi tavoitteensa, sen täytyy ensin kirkastaa kaikille, mikä tavoite on. Miksi olemme olemassa? On myös sovittava pelisäännöistä ja päätöksenteosta niin, että kaikki voivat niihin sitoutua.

Hyvä ryhmä rohkaisee kaikkia osallistumaan, sen vuorovaikutus on avointa ja ilmapiiri tilaa antava. Ryhmä pysyy käsittelemään myös ristiriitoja ja sopimaan joustavasti ratkaisuista. Ryhmän jäsenet keskittyvät omaan tehtäväänsä, ja tunnistavat samalla toisten tehtävien arvon. Ryhmän jäsenten välille muodostuu luottamus, joka antaa voimavaroja kaikille.

Joskus osallistujat voivat ottaa myös ryhmän toimintaa haittaavan roolin, kuten Hyökkääjä, Vetäytyjä, Jarruttaja, Itsensä Väheksyjä tai Saivartelija. Nämäkin roolit on hyvä tunnistaa. Jokainen ryhmän jäsen voi rakentavasti tukea toisia kohti ryhmää hyödyntäviä rooleja.

Mitä tuot mukanasi?

Monelle on jo tuttu kysymys: ”Mitä tuot mukanasi, kun astut huoneeseen?”. Samalla tavalla voimme miettiä, mitä tuomme mukanamme työryhmiimme. Voimme jokainen valita monesta roolista, valitaan siis viisaasti. Ollaan kaikki tukena toisillemme. Se, mihin kiinnitämme huomiomme, se kasvaa ja vahvistuu. Keskitytään siis kannustamaan toisiamme ja pidetään huolta omista ryhmistämme ja ryhmäläisistämme.

Kuvat: Pixabay