Helsingin seudun jaosto

Tavoitteemme on sihteerien verkottumisen ja ammatillisen osaamisen vahvistamisen rinnalla saada Sihteeriyhdistyksen jäsenistölle aikaan elämyksiä mm. kulttuurin saralla. Luvassa on viikottain tutustumista lähialueen palveluntarjoajiin, koulutusta, monenlaisia tapahtumia ja erityisesti mukavaa yhdessäoloa. Tulevat tapahtumamme löydät Tapahtumat-välilehdeltä.

Jaoston hallituksen tehtävänä on koordinoida ja toteuttaa alueellaan jäsenilleen erilaisia tapahtumia ja vierailuja. Eri työryhmät keskittyvät nimensä mukaisesti tapahtumiin, jäsenhankintaan ja matkailuun (ulkomaan matkat).

Liity mukaan innostavaan porukkaan!

Verkostoitumista, vierailuja, luentoja, koulutuksia, yhteisiä matkoja, ammattilehti sekä paljon muuta. Tule mukaan!

Hallitus 2019 - Helsingin seudun jaosto

Puheenjohtaja Yhdistyksen hallitusedustaja

Varapuheenjohtaja Tapahtuma- ja jäsenhankintatyöryhmän jäsen

Varapuheenjohtaja Tapahtuma- ja jäsenhankinta-työryhmän jäsen

Tiedottaja Secretarius-yhteyshenkilö

Eva-Lisa Nurminen
p. 040 095 1516

Sihteeri

Matkailutyöryhmän puheenjohtaja

Senjoriittatyöryhmän puheenjohtaja

Tapahtuma- ja jäsenhankintatyöryhmä

Tapahtuma- ja jäsenhankinta-työryhmä

Puheenjohtaja

Helena Airaksinen
helena.airaksinen@metso.com

Jäsen

Jutta Heikkilä
heikkila.jutta@gmail.com

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Senjoriittatyöryhmä

Puheenjohtaja

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Jäsen

Matkailutyöryhmä

Puheenjohtaja

Jäsen

Jäsen

Birgit Haanmäki
p. 050 553 2927
birsoha@gmail.com

Toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastaja

Marja Tiainen

Varatoiminnantarkastaja

Barbro Marin

Sihteeriyhdistys
Sekreterarföreningen ry