Haluaisitko kehittyä työssäsi, vahvistaa osaamistasi tai saada uusia näkemyksiä ja ajatuksia urallesi? Vai hyötyisikö koko tiimi jonkin tietyn haasteen ratkaisusta?

Joskus työelämässä tulee vastaan tilanteita, jolloin ulkopuolisen henkilön apu voi tuoda uusia ajatuksia ja uutta energiaa. Kyse voi olla halusta löytää kokonaan uusi suunta uralle, kehittyä uusien haasteiden vaatimalle tasolle tai lisätä ymmärrystä jostain rajatusta aiheesta. Mutta mistä löytää apua?

Työnohjaus on monille vielä esimerkiksi mentorointia tuntemattomampi käsite. Koetan tässä avata sen sisältöä lyhyesti omasta, asiaa opiskelevan ihmisen näkökulmastani.

Työnohjaus auttaa kehittymään ja löytämään ratkaisuja

Suomen työnohjaajat -yhdistys määrittelee: ”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.” Työnohjaaja on siis henkilö, jonka kanssa joko yksittäinen henkilö tai ryhmä käy läpi työelämässä esiin noussutta kysymystä, haastetta tai tarvetta.

Työnohjaus sopii moniin työelämän tilanteisiin 

Halutko kehittyä työssäsi tai oletko siirtymässä uuteen rooliin? Kaipaako tiimisi uusia näkökulmia työhön? Työnohjaus sopii sekä yksilölle että ryhmälle. Monesti työnohjausta halutaan työelämän muutoskohdissa. Siitä on apua myös haastavien ja kuormittavien tilanteiden käsittelyssä.

  • muutos työuralla
  • siirtymien vaativampaan tehtävään
  • työhön paluu pitkän poissaolon tai työuupumuksen jälkeen
  • kuormittavat ja haastavat työtehtävät
  • työtapojen ja prosessien suunnittelu ja kehittäminen

Työnohjauksessa oivalletaan ja jaetaan

Omasta mielestäni toimivinta työnohjauksessa on se, että ohjaaja ei anna valmiita ratkaisuja eikä suoria ohjeita ohjattaville. Hän oivalluttaa ja auttaa kysymyksillään ohjattavia löytämään itse ratkaisuja, jolloin ohjattavan oma ymmärrys kehittyy ja ammatillinen osaaminen kasvaa. Työnohjaaja pysyttelee organisaation ulkopuolisena ja katsoo asioita objektiivisesti.

Tapaamissa ohjaaja käyttää erilaisia fasilitoinnin ja valmennuksen menetelmiä sekä omaa ihmistuntemustaan ja kokemuksiaan ohjaamisen työvälineinä.

Työnohjaus on yleensä pitkäkestoinen prosessi, jonka kesto on vähintään kuukausia. Tapaamiset voivat esimerkiksi olla 45 min –1,5 tuntia kerrallaan 2–4 viikon välein.

Ohjaus on aina luottamuksellista ja sen pelisäännöt sovitaan avoimesti yhdessä ohjattavan kanssa.

Työnohjauksen tuloksia

Työnohjauksen vaikutuksia työntekijälle on arvioitu esimerkiksi seuraavasti:

  • työntekijän perustetävä kirkastuu ja ammatti-identiteetti vahvistuu
  • työssä jaksaminen paranee
  • ryhmän työnohjauksessa oppiminen muilta lisääntyy ja yhteisön ilmapiiri paranee.

Miten löytää luotettava ja itselle sopiva kumppani?

Kannattaa tutustua Suomen työnohjaajien nettisivuun. Yhdistykseen kuuluva työnohjaaja saa käyttää nimikettä työnohjaaja STOry . STOry-nimike kertoo, että työnohjaaja on koulutettu Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti ja että hän on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita.

Koulutettu työnohjaaja tekee aina kirjallisen sopimuksen ohjauksesta. Sopimuksessa määritellään selkeästi ohjaukseen osallistuvat henkilöt, raportointikäytännöt ja myös toiminta tilanteessa, jossa ohjattava(t) eivät ole tyytyväisiä ohjaukseen.

Omat kokemukseni

Aloitin kaksi vuotta kestävän Johdon ja esihenkilöiden työnohjaajan koulutuksen syksyllä 2021, olen siis koulutuksen puolivälissä. Koulutus koostuu lähitapaamisista, jolloin käymme läpi mm. johtamisen, valmentamisen ja oppimisen teorioita monista eri näkökulmista ja harjoittelemme työnohjauksesta, kirjallisuudesta ja niihin liittyvistä esseistä ja isosta määrästä ohjausharjoittelua.

Koulutus on siis varsin vaativa oman työn ohella, mutta todella antoisa. Koen, että vain näin monipuolinen ja pitkä koulutus mahdollistaa työnohjaajana toimimisen, sillä onnistuakseen työnohjaajan täytyy tuntea paitsi äsken mainitut asiat, myös oma itsensä, omat motiivinsa ja rajoitteensa. Koulutus vaatii siis myös paljon itsensä tutkiskelua. Olen valtavan antoisalla matkalla!

Jos haluat tietää lisää työnohjauksesta, ole yhteydessä, kerron mielelläni siitä lisää.

Kuva: Pixabay