Sihteeriyhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 2016 esiteltiin jäsenille yhdistyksen hallituksen laatimat eettiset ohjeet sihteereille. Tuolloin yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi Anu Laakso, jonka aloitteesta ja vahvalla myötävaikutuksella ohjeet syntyivät. Ohjeet julkaistiin myös Secretariuksessa 2/2016, joka ilmestyi kesäkuun alussa.

Lehdistötiedotteessa 2016 kerrottiin seuraavaa.

Eettiset ohjeet laadittu nyt myös sihteereille

– Monella alalla on erilaisia eettisiä ohjeita, mutta sihteereiltä ne vielä puuttuivat. Laadimme tälle alalle vihdoin ohjeet. Yritykset seuraavat entistä tarkemmin työntekijöidensä tuloksia ja sitoutumista. Sihteerin eettiset ohjeet on tarkoitettu tukemaan sihteereitä työssään, joten jokainen sihteeri vastaa omalta osaltaan alansa ammattietiikan toteutumiseen, Anne Brandt (yhdistyksen puheenjohtaja), sanoo.

– Ammattikuntamme toteuttaa jo jokapäiväisessä työssään ohjeissa mainittuja kohtia, mutta nykypäivän hektisessä ja joskus valitettavasti epävakaassa työelämässä näitä asioita ei koskaan painoteta liikaa. Eettiset ohjeet kuvaavat pähkinänkuoressa myös sihteerin työkuvan laajuuden, Eeva Kylä-Paavola, yhdistyksen kunniapuheenjohtaja, kertoo.

Sihteerit (assistentit) ovat hallinnon ammattilaisia toimistopalvelu-, tietohallinto- ja viestintätehtävissä. Tehtävien moninaisuus työpaikoilla asettaa erilaisia taitovaatimuksia. Suomessa työskentelee noin 53 000 sihteeriä.

Sihteerin eettiset ohjeet

Elinikäinen oppiminen
Sihteeri huolehtii oman ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä. Sihteeri jakaa omaa osaamistaan läpi organisaation.

Luottamuksellisuus
Sihteeri toimii työssään luottamuksellisesti ja hienotunteisesti. Hän sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin. Sihteeri toimii sekä työpaikan normien että valtion lakien mukaisesti.

Yhteisöllisyys
Sihteeri pyrkii omalla toiminnallaan edistämään vastavuoroisuutta ja verkostoitumista. Hän antaa ja vastaanottaa luontevasti palautetta, eikä arvostele toisten tekemisiä. Sihteeri tuo asiat rakentavasti esille, kunnioittaen omaa ja muiden asiantuntemusta.

Palveluasenne
Sihteeri hoitaa vastuullisesti työtehtävänsä ja arvioi aktiivisesti omaa toimintaansa. Hän on avarakatseinen, luo ympärilleen positiivista ilmapiiriä sekä toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti. Sihteerin työn jälki on aina läpinäkyvää ja hän kohtelee kaikkia ihmisiä samalla tavalla.

Muutosagentti
Sihteeri suhtautuu muutoksiin avoimen myönteisesti ja on aktiivisesti mukana uusien palvelujen käyttöönotossa. Sihteeri puuttuu epäkohtiin niitä huomatessaan ja pyrkii antamaan kehitysideoita. Sihteerillä on kykyä kuunnella, asettua toisen asemaan ja löytää asioihin uusia näkökulmia.

Sihteeri noudattaa näitä eettisiä ohjeita työssään aktiivisesti.

Ohjeet huoneentauluksi

Luin jälleen ajatuksella ohjeet läpi samalla pohdiskellen, olisiko niissä jotain päivitettävää. Onko jostain ohjeesta vain jo menty ajassa ohi? Lopputulemani on, etten muuttaisi mitään. Minusta nuo toimivat täydellisesti tässä ajassa. Ei kun huoneentauluksi vain silmien eteen!

Kuvat: Pixabay

#sihteeriyhdistys #enemmänyhdessä #ilotoimiayhdessä #minunsihteeriyhdistys #sihteeri #assistentti #toimisto #työ